ارزش بوسه!!!

مردی به همسرش این گونه نوشت:
عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به جایش 100 بوسه برایت فرستادم.
عشق تو


همسرش بعد از چند روز این جوری جواب داد:
عزیزم از اینکه 100 بوس برام فرستادی نهایت تشکر را می کنم

ریز هزینه ها:
1.با شیر فروش به 2 بوس به توافق رسیدیم.

2.معلم مدرسه بچه ها با 7 بوس به توافق رسیدیم.

3..صاحب خانه هر روز می اید و 2-3 بوس از من می گیرد.

4.سایر موارد 40 بوس.


نگران من نباش...هنوز 35 بوس دیگر برایم باقی مانده که امیدوارم بتونم تا اخر این ماه با اون سر کنم

/ 2 نظر / 19 بازدید
fatemeh alimi

afarin[دست]

shima_emo

salam mer30 webet ghashange b manam sar bezan az axe profilet kheili khosham umad man divo0neye adam lambertam