شیطان پرستیاگر چه در تاریخ گذشتگان همیشه عده ای عبد و مرید شیطان بودند و حتی گروه هایی به عنوان شیطان پرست شهرت یافتند، ولی در قرن اخیر سبک جدیدی از شیطان گرایی در جامعه شهوت زده و بی خدای غرب به وجود آمد که تهدیدی برای همه ی ادیان به شمار می رود.

در سال‌های آغازین قرن بیستم برخی از عناصر فاسد‌‌الاخلاق با اتکا

 به گرایشات و نظریات توراتی و روتستانی به صورت مخفیانه جریان

« شیطان‌پرستی » را با ویژگی‌هایی همچون گناه‌گرایی ، ‌قتل ، ‌

تجاوزات جنسی ، هدم اصول اخلاقی ، بی‌توجهی به مسائل

 توحیدی و ... پایه‌گذاری کردند .

 

 سال 1960 را می‌توان به صورت جدی آغاز دور جدید حیات و فعالیت شیطان‌پرستان در آمریکا دانست

تعریف شیطان‌پرستی

گروهی که شیطان را به عنوان خدا می پرستند و عبادت می کنندو از او به عنوان الهه ی سیاهی یاد می کنند وعبد شیطان می شوند

اصول مشترک شیطان پرستان

بی خدایی

خودپرستی(خدا خود انسان شده یعنی  ماتریالیسم را می پذیرند)

وابسته به راه چپ در مقابل راه راست

استفاده از لذت جسمی و جنسی در بالاترین حد

گناه برای جلب نظر شیطان

قتل و تجاوز

مراسم های ویژه

خارج کردن مرده ها از خاک و فرو کردن ستاره های شش پر در اجساد

تجمع در اتاق های تاریک

شنیدن موسیقی متال

خوردن خون

بعضی دیگراز اعمال شیطان ‌پرستی

خوردن نوزادان

‌تجاوزات جنسی

پناه غارها و تاریکی‌ها برای فریاد کشیدن

خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد

خوردن ‌ادرار ، مدفوع

 خوردن مردار

هم‌جنس بازی

/ 0 نظر / 22 بازدید